Διαλογή

Η Φαρμακαποθήκη Απ. Παπανικολόπουλος Α.Ε. διαθέτει σύγχρονο σύστημα αυτόματης διαλογής προϊόντων (robot) που πλαισιώνονται με μηχανοκίνητους ιμάντες μεταφοράς και scanners ταυτοποίησης προϊόντων (RF) τελευταίας τεχνολογίας.
Εφαρμόζοντας τις σύγχρονες μεθόδους διαλογής, επιτυγχάνεται όχι μόνο η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, αλλά και ο περιορισμός των λαθών διαλογής, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η διακίνηση των προϊόντων γίνεται με το σύστημα (FIFO) First In - First Out.
Για την ασφαλή και ορθή μεταφορά των προϊόντων χρησιμοποιούνται ειδικά πλαστικά κιβώτια, ενώ για τη διακίνηση των ευπαθών η διανομή τους γίνεται σε ειδική συσκευασία.