Διαχείριση ληξιπρόθεσμων

Εξάμηνα: 1o εξάμ. Ιανουάριος‐Ιούνιος και 2ο εξάμ. Ιούλιος‐Δεκέμβριος
Επιστροφές γίνονται δεκτές, για προϊόντα αγορασμένα με τιμολόγια της εταιρείας μας, 5‐15 κάθε μήνα με εξαίρεση τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ ‐ ΙΟΥΛΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟ ‐ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ που δεν δεχόμαστε επιστροφές, λόγω κλεισίματος ή απογραφής των εταιρειών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.