Αξιόπιστα & πάντα δίπλα σας!

Αντικείμενο της Απ. Παπανικολόπουλος Α.Ε. είναι:

  • Εμπορία, διανομή και προώθηση φαρμάκων, παραφαρμάκων, καλλυντικών και προϊόντων που ανήκουν στον κλάδο της υγείας.
  • Αποθήκευση και διανομή προϊόντων οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού.
  • Εισαγωγές - αντιπροσωπεύσεις, Otc & Premium καλλυντικών προϊόντων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

    Η φαρμακαποθήκη είναι πιστοποιημένη από το διεθνούς εγκυρότητας φορέα TÜV NORD, κατά ISO 9001:2008.