Δελτίο τιμών
 

Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια της επικοινώνιας μας με το Υπουργείο Υγείας, αναμένεται εντός της ημέρας Ορθή Επανάληψη του Δελτίου Τιμών καθώς και της Υπουργικής Απόφασης.

 

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις. 


Απ. Παπανικολοπουλος Α.Ε