31.07.2018 Ο ΕΟΠΥΥ αντικαθιστά κατεστραμμένα φαρμακευτικά και ιατρικά είδη

Ο ΕΟΠΥΥ αντικαθιστά κατεστραμμένα φαρμακευτικά και ιατρικά είδη

Πηγή:virus.com.gr


Απόφαση σχετικά με την αντικατάσταση καταστραφέντων ειδών περίθαλψης και θεραπευτικών μέσων πολιτών που επλήγησαν από τις φωτιές έλαβε η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ο ΕΟΠΥΥ αποφάσισε να επαναχορηγήσει είδη φαρμακευτικής και πρόσθετης περίθαλψης καθώς και θεραπευτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που έχουν καταστραφεί. Μάλιστα, αφορά όλα τα είδη, ανεξαρτήτως του χρόνου λήψεως τους και χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου ή δικαιούχου περίθαλψης (μηδενική συμμετοχή). Η εν λόγ απόφαση ελήφθη κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ισχύοντος Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Οργανισμού και των οικείων νομοθετικών διατάξεων.

Όπως διευκρινίζεται, για τη συνταγογράφηση της αντικατάστασης των καταστραφέντων ειδών, ο ιατρός θα επιλέγει μηδενική συμμετοχή αναφέροντας στα σχόλια της συνταγής ότι πρόκειται για πληγέντες από πυρκαγιά και θα επισυνάπτει τα σχετικά δικαιολογητικά.

Μεταξύ των δικαιολογητικών θα είναι και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν οι πολίτες την καταστροφή των φαρμάκων τους λόγω πυρκαγιάς ή των συνεπειών της ( διακοπή ρεύματος, αύξηση θερμοκρασίας), καθώς επίσης βεβαίωση κατοικίας από δημόσια αρχή (αστυνομία , πυροσβεστική ή δήμο) για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής ή διαμονής σε κατάλυμα στις πληγείσες περιοχές τις εν λόγω ημερομηνίες για τους παραθεριστές.

Παράλληλα, οι αρμόδιες ΠΕΔΙ συγκεντρώνουν, από τις υπηρεσίες που έχουν αναλάβει να καταγράψουν τους πληγέντες, τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ), προκειμένου να διαβιβαστούν σε ΗΔΙΚΑ και e-dapy για την καταγραφή τους στο σύστημα του eprescription, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τους.

Παράλληλα, για να αποφευχθούν οι πιθανές δυσλειτουργίες του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα χορηγούνται κατ’ εξαίρεση δύο συνταγολόγιαανά γιατρό, με έδρα τις πληγείσες περιοχές (συμβεβλημένων, πιστοποιημένων, Νοσοκομείων, Κ.Υ, Μ.Υ ΠΕΔΥ κλπ) «προκειμένου να συνταγογραφούν την φαρμακευτική αγωγή των δικαιούχων στο πρώτο συνταγολόγιο και στο δεύτερο διαγνωστικές εξετάσεις καθώς και λοιπά προβλεπόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ όπως π.χ. αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, είδη πρόσθετης περίθαλψης κλπ».

Τέλος, με την απόφαση ξεκαθαρίζεται ότι «τα αιτήματα εκκαθάρισης παροχών των πληγέντων ασφαλισμένων του Οργανισμού καθώς και των συμβεβλημένων προμηθευτών Υγείας (Πάροχοι – Φαρμακεία) με έδρα τις πληγείσες περιοχές, θα εκκαθαρίζονται και θα αποζημιώνονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες ΠΕ.ΔΙ».

ΕΟΠΥΥ_αντικατάσταση φαρμακευτικού και ιατροτεχνολογικού υλικού