01.02.2018 Ενιαίο Μητρώο Φαρμάκων "προ των πυλών" - Στους φορείς η μελέτη

Πηγή: healthmag.gr


Συζητείται σήμερα στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης

Στην τελική ευθεία μπαίνει η κατάρτιση Ενιαίου Μητρώου Φαρμάκων, με την παράδοση σχετικής μελέτης στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Η μελέτη αυτή, ενοποιεί το σύνολο των δεδομένων για κάθε φάρμακο, από τις πλατφόρμες του ΕΟΦ, του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ.

Το θέμα της ανάπτυξης του συγκεκριμένου μητρώου θα αποτελέσει το αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης.

Με την κατάρτιση του Μητρώου, επιχειρείται η αντιστοίχιση των σκευασμάτων στη διεθνή κατάταξη ασθενειών ICD - 10, ενώ θα παρατίθενται τα χαρακτηριστικά του κάθε φαρμάκου όπως προκύπτουν από τις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί από τις πλατφόρμες του ΕΟΦ, της ΗΔΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ και σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά προϊόντος, τις ενδείξεις, αντενδείξεις, αλληλεπιδράσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, τη συχνότητα συνταγογράφησης,   τις θεραπευτικές κατηγορίες στις οποίες υπάγονται και το κόστος τους μεμονωμένα, αλλά και συνδυαστικά με τις λοιπές διαθέσιμες θεραπείες.
Οι πληροφορίες αυτές θα συνδυάζονται με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και τις οδηγίες που αυτά φέρουν για τη σειρά χορήγησης των διαφόρων κατηγοριών φαρμάκων ανά πάθηση, μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Για την κατάρτιση του μητρώου, απαιτείται η συνδυαστική επιβεβαίωση των στοιχείων, όπως προκύπτουν από τις τρεις πλατφόρμες, με τη συνεργασία της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Η επεξεργασία των στοιχείων κατανάλωσης του ΕΟΠΥΥ σε συνδυασμό με τις συνολικές πωλήσεις φαρμάκων από τον ΕΟΦ, θα προσδιορίσουν πού κατευθύνεται ο κύριος όγκος των φαρμάκων, και θα εξαχθούν συμπεράσματα για τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας, καθώς θα φανούν έτσι οι θεραπευτικές κατηγορίες με την μεγαλύτερη κατανάλωση φαρμάκων τόσο σε όγκο, όσο και σε αξίες.

Πέραν της ιχνηλασιμότητας του κάθε φαρμάκου που θα προκύψει για κάθε φάρμακο που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά, η δημιουργία του μητρώου θα συμβάλλει στον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης και ανάπτυξη πολιτικών αύξησης της διείσδυσης των γενοσήμων, για μεγαλύτερες εξοικονομήσεις από συχνές παθήσεις, προκειμένου να απελευθερωθούν πόροι για τη χρήση των νέων πολύ ακριβών θεραπευτικών σχημάτων που δίνουν λύσεις σε ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες.

Στη σημερινή συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης, θα τεθούν "επί τάπητος" τόσο τα βασικά στοιχεία που θα αναπτύσσονται για κάθε φάρμακο και θα αποτελέσουν τον "κορμό" του μητρώου, αλλά και η συμμετοχή του κάθε εμπλεκόμενου φορέα σε αυτό, οι συνακόλουθες αρμοδιότητες για την δυναμική ενίσχυση των δεδομένων στη διάρκεια του χρόνου, το επίπεδο πρόσβασης κάθε φορέα στις διαθέσιμες πληροφορίες του μητρώου, αλλά και ποιό μέρος των στοιχείων θα είναι ανοικτά προς το κοινό.

Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί
Την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την δημιουργία Εθνικού Κεντρικού Καταλόγου Φαρμακευτικών Σκευασμάτων (Ενιαίο Μητρώο Φαρμάκων), χαιρετίζει με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ).

Στη σχετική επιστολή προς τον Γεν. Γραμματέα κ. Γεώργιο  Γιαννόπουλο η Ένωση σημειώνει ότι « το συγκεκριμένο θέμα αποτελούσε διαχρονικά αίτημα των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών σε συνδυασμό με την δημιουργία κοινού συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τους νοσηλευόμενους».

 Η ΠΕΦΝΙ θεωρεί πώς ο συνδυασμός των δύο παραπάνω  ενεργειών μπορούν να αποτελέσουν  σημαντικές δικλείδες ασφαλείας για την φαρμακευτική φροντίδα, την ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, τα μητρώα ασθενών, καθώς και για την ορθολογική οικονομική διαχείριση των ακριβών  και εξειδικευμένων φαρμάκων που διακινούνται προς χρήση των ασθενών που εξυπηρετούνται από τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία.

Η Πρόεδρος της ΠΕΦΝΙ και  Μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (ΕΑΗΡ, Director of Professional Development) Δέσποινα Μακριδάκη σε δήλωση της αναφέρει ότι «η λειτουργία ενιαίας επιστημονικής πλατφόρμας για το φάρμακο, θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο σωστής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων, των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών» και τονίζει πώς «οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί με την επιστημονική τους εξειδίκευση, την κλινική εμπειρία και τη γνώση των διεθνών προτύπων που διαθέτουν, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στο έργο της πολιτικής ηγεσίας για τον εξορθολογισμό των δαπανών διασφαλίζοντας παράλληλα την παροχή βέλτιστης φαρμακευτικής φροντίδας προς τους ασθενείς».