05.09.2019 Ισοδύναμη η αγγειοπλαστική με την επέμβαση by-pass

Ισοδύναμη η αγγειοπλαστική με την επέμβαση by-pass

 

Πηγή: virus.com.gr


Νέα, μεγάλη μελέτη έδειξε ότι τα ποσοστά επιβίωσης 10 ετών είναι παρόμοια για την αγγειοπλαστική με τη χρήση στεντ που εκλύουν φάρμακο και την επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by-pass). Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν προχθές στο ιατρικό περιοδικό the Lancet.

Η ίδια μελέτη είχε δείξει ότι οι δύο μέθοδοι είναι σχεδόν ισοδύναμες στα 5 χρόνια και τώρα δημοσιεύονται νέα στοιχεία, που αφορούν τη σύγκρισή τους στα 10 χρόνια επιβίωσης. Τα νέα δεδομένα δείχνουν πάλι ότι γενικά «έχουμε ισοπαλία», αλλά η χειρουργική επέμβαση by-pass παρείχε όφελος επιβίωσης σε ασθενείς με νόσο τριών αγγείωνκαι πιο σύνθετη στεφανιαία νόσο.

Η ισχαιμική καρδιοπάθεια είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Η αγγειοπλαστική με στεντ (PCI) και επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by-pass) είναι οι κύριες θεραπευτικές επιλογές για ασθενείς που απαιτούν επαναγγείωση. Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες συμβουλεύουν τη συζήτηση των ασθενών με μια διεπιστημονική ομάδα για την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου.

Η μελέτη SYNTAX είναι η πρώτη πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη μεγάλης κλίμακας σε ασθενείς με νόσο τριών αγγείων και αριστερά κύρια στεφανιαία νόσο που υποβλήθηκε σε αγγειοπλαστική με στεντ ή με αορτοστεφανιαία παράκαμψη. Συνολικά, συμμετέχουν 85 ιατρικά κέντρα από 18 χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης.

Από τον Απρίλιο του 2005 έως τον Απρίλιο του 2007, συνολικά 1.800 ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε 2 ομάδες. Από αυτούς 903 ασθενείς υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική με τοποθέτηση στεντ και 897 σε επέμβαση by-pass. Μετά από 10 παρακολούθησης καταγράφηκαν τα εξής:

  • 244 ασθενείς πέθαναν από την πρώτη ομάδα (ποσοστό 27%) και 211 από τη δεύτερη (ποσοστό 24%).
  • Από τους ασθενείς με νόσο 3 αγγείων, πέθαναν 151 ασθενείς από τους 546 της πρώτης ομάδας (ποσοστό 28%) και 113 από τους 549 της δεύτερης (21%).
  • Από τους ασθενείς με αριστερή στεφανιαία νόσο, πέθαναν 93 από τους 357 (ποσοστό 26%) της πρώτης ομάδας και 98 από τους 348 (ποσοστό 28%) της δεύτερης.

Ο επικεφαλής των ερευνητών Δρ. Daniel Thuijs από το Πανεπιστήμιο Erasmus της Ολλανδίας δήλωσε: «Η μελέτη SYNTAX παρουσιάζει αξιόπιστα και ολοκληρωμένα 10ετή τυχαιοποιημένα δεδομένα επιβίωσης και μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία επιλογής της βέλτιστης θεραπείας για έναν ασθενή με στεφανιαία νόσο που απαιτεί επαναγγείωση».