11.09.2019 ΕΟΠΥΥ: Έρχονται νέες επιτροπές για την έγκριση ειδικών εξετάσεων, θεραπειών και επεμβάσεων

Πηγή: dikaiologitika.gr

Η σύσταση στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ειδικών, μη αμειβομένων Επιτροπών, που αφορούν στην έγκριση για διενέργεια ειδικών εξετάσεων, ειδικών θεραπειών και ειδικών επεμβάσεων ασθενών είναι πλέον γεγονός. Οι επιτροπές θα αφορούν τους εξής τομείς:

Επιτροπή για την αξιολόγηση και έγκριση εκτέλεσης ιατρικών πράξεων ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ pet/ct.

Τα μέλη της Επιτροπής θα ανέρχονται από πέντε (5) έως επτά (7).

Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση και έγκριση αιτημάτων ασθενών για εκτέλεση των ιατρικών πράξεων Ποζιτρονικής και Αξονικής Τομογραφίας PET/CT μετά από λεπτομερή εξέταση των φακέλων τους.

Επιτροπή Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικηής Ακτινοθεραπείας με εντόπιση της παθολογίας στο κεντρικό νευρικό σύστημα (κ.ν.σ.) και σε όργανα και ιστούς εκτός Κ.Ν.Σ.(με τις τεχνικες Γ-KNIFE, X-KNIFE και CYBERKNIFE).

Τα μέλη της Επιτροπής θα ανέρχονται από εννέα (9) έως ένδεκα (11).

Έργο της Επιτροπής είναι η λεπτομερής εξέταση, εκτίμηση και έγκριση αιτημάτων ασθενών, τα οποία αποστέλλονται μέσω ασφαλιστικών φορέων (Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ.α.) και αφορούν στην εκτέλεση Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας, με εντόπιση στο Κ.Ν.Σ. καθώς και σε όργανα και ιστούς εκτός Κ.Ν.Σ. με τις τεχνικές (γ-Knife, x-Knife και CyberKnife).

Επιτροπή για την τοποθέτηση εμφυτευόμενων συστημάτων.

Τα μέλη της Επιτροπής θα ανέρχονται από τρία (3) έως πέντε (5).

Έργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση και έγκριση τοποθέτησης των παρακάτω συστημάτων σε ασφαλισμένους, μετά από αξιολόγηση του αποσταλέντος ιατρικού φακέλου:

- Εμφυτευόμενου συστήματος ηλεκτρικής διεγέρσεως νωτιαίου μυελού, εγκεφάλου και πνευμονογαστρικού νεύρου.
- Εμφυτευόμενου συστήματος νευρομυϊκής διεγέρσεως.
- Εμφυτευόμενου συστήματος προγραμματιζόμενης υπαραχνοϊδούς χορήγησης κεκαθαρμένης μορφίνης και Baclofen.
- Προσωρινά εμφυτεύματα για χαρτογράφηση εγκεφάλου.

Επιτροπή Εμφυτευμάτων Αποκατάστασης της ακοής.

Τα μέλη της Επιτροπής θα ανέρχονται από τρία (3) έως πέντε (5).

Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ασφαλισμένων ασθενών που είναι υποψήφιοι για εμφύτευση κοχλιακών εμφυτευματων, δεδομένου ότι εκ των υστέρων δεν εγκρίνεται κοχλιακή εμφύτευση εκτός εάν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι επείγουσας παρέμβασης (π.χ. ίνωσημετά από μηνιγγίτιδα), διαφορετικά καταστρατηγείται η λίστα αναμονής στα νοσοκομεία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση τοποθέτησης κοχλιακών εμφυτευματων αποτελεί η κατάθεση του πλήρους ιατρικού
φακέλου του ασθενούς.

Επιτροπή για την αξιολόγηση και έγκριση τοποθέτησης απινιδωτών καθώς και για την τοποθέτηση ή αντικατάσταση ειδικού τύπου βηματοδοτών - απινιδωτών «πρόληψης - ανάταξης κολπικών αρρυθμιών».

Τα μέλη της Επιτροπής θα ανέρχονται από επτά (7) έως ένδεκα (11).

Έργο της Επιτροπής είναι η έγκριση τοποθέτησης ή αντικατάστασης βηματοδότη - Απινιδωτή «Πρόληψης - Ανάταξης κολπικών αρρυθμιών» σε ασφαλισμένους ασθενείς που παραπέμπονται για γνωμοδότηση μέσω των δημοσίων Νοσοκομείων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που θα παραπεμφθεί από το Α.Υ.Σ.

Επιτροπή για την αξιολόγηση φακέλων ασθενών, νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών για την τοποθέτηση γαστρικοί δακτυλίου και διαμερισματοποίηση στομάχου.

Τα μέλη της Επιτροπής θα ανέρχονται από τρία (3) έως πέντε (5).

Έργο της Επιτροπής είναι η έγκριση μετά από αξιολόγηση φακέλων ασθενών, Νοσοκομείων και ιδιωτικών Κλινικών για την τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου και διαμερισματοποίηση στομάχου.

Επιτροπή για θέματα συναφή με εμφύτευση Συσκευών Υποστήριξης Καρδίας (ΣΥΚ)Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων (διαδερμικώς ή διακορυφαίως) και για τη Μη Χειρουργική Εμφύτευση Συσκευών Διόρθωσης Ενδοκαρδιακών Βλαβών.

Τα μέλη της Επιτροπής θα ανέρχονται από εννέα (9) έως ένδεκα (11).

Έργο της Επιτροπής είναι η μετά από αξιολόγηση έγκριση αιτημάτων ασθενών για την:

- Eμφύτευση συσκευών χρόνιας υποβοήθησης της καρδιάς.
- Eμφύτευση βιολογικών αορτικών βαλβίδων τοποθετούμενων διαδερμικώς ή διακορυφαίως.
- Mη χειρουργική εμφύτευση συσκευών διόρθωσης άλλων ανατομικών καρδιακών βλαβών.

Επιτροπή για την έγκριση έναρξης χορήγησης και έλεγχου χορήγησης αυξητικής ορμόνης σε παίδια.

Τα μέλη της Επιτροπής θα ανέρχονται από επτά (7) έως ένδεκα (11).

Έργο της Επιτροπής είναι:
- Η αξιολόγηση των αιτήσεων και των συνοδών φακέλων για την έγκριση έναρξης θεραπείας με αυξητική ορμόνη.
- Η παροχή συμβουλών αναφορικά με την έγκριση επαναχορήγησης/συνέχισης θεραπείας με αυξητική ορμόνη.

Οι Πρόεδροι των Επιτροπών θα ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ και οι Γραμματείς αυτών θα καθορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Οι Επιτροπές θα συνεδριάζουν στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα πρακτικά τους θα εγκρίνονται από το Α.Υ.Σ.
Αιτήματα των ασθενών για τα άνω γνωστικά αντικείμενα, θα αποστέλλονται στο Α.Υ.Σ. μέσω των κατά τόπους ΠΕ.ΔΙ. ή σε ειδικές περιπτώσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από συνεννόηση της ΠΕ.ΔΙ. με τη Γραμματεία των ως άνω Επιτροπών του Α.Υ.Σ.

Η θητεία των μελών των Επιτροπών είναι διετής, αρχομένη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης συγκρότησής τους.