07.10.2019 5 μέτρα για το Φάρμακο

5 μέτρα για το Φάρμακο

Πηγή: virus.com.gr

Με στόχο την προσβασιμότητα όλων των πολιτών στο φάρμακο αλλά με χαμηλό κόστος, ο Υπουργός Υγείας με άρθρο του σε κυριακάτικο φύλλο εφημερίδας ανακοίνωσε  την εφαρμογή πέντε μέτρων. Πρόκειται για βήματα που αποσκοπούν «στην άρση των στρεβλώσεων» σε βάρος των ασθενών, στην επάρκεια της αγοράς και στη βιωσιμότητα του συστήματος φαρμακευτικής φροντίδας.

Λειτουργικότητα της τιμολόγησης

Στην υλοποίηση μια σειράς μέτρων  θα προχωρήσει το Υπουργείο με αφετηρία τη διαμόρφωση  ενός ρεαλιστικού και λειτουργικού συστήματος τιμολόγησης.

Η ενέργεια αυτή είναι στοχοπροσηλωμένη στη συγκράτηση της δαπάνης, στη μείωση της συμμετοχής των ασθενών, καθώς και στη βιώσιμη κυκλοφορία των οικονομικών φαρμάκων που ευνοεί παράλληλα την εξοικονόμηση φαρμακευτικών πόρων.

Με την αρθρογραφία του ο κ. Κικίλιας ανακοίνωσε την αναθεώρηση των κανόνων τιμολόγησης, διατηρώντας τα όρια ανατιμολόγησης για τα φάρμακα με πολύ χαμηλό Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας.

Επ’ αυτού, διασαφήνισε ότι επαναφέρεται η δυνατότητα εθελοντικών μειώσεων τιμών, για περαιτέρω ανακούφιση των ασθενών από τις πρόσθετες συμμετοχές.

Πρόσβαση στη  φαρμακευτική καινοτομία

Σε δεύτερο επίπεδο, το Υπουργείο θα φροντίσει για τη διασφάλιση της δυνατότητας των ασθενών να επωφελούνται από τη πραγματική φαρμακευτική καινοτομία. «Στο πλαίσιο αυτό προχωρούμε στον καθορισμό των προτεραιοτήτων και την απλοποίηση των διαδικασιών των Επιτροπών Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης» υπογράμμισε στα γραφόμενά του ο Υπουργός.

Επίσης, εξετάζεται και προγραμματίζεται η επαναξιολόγηση των φαρμάκων της τελευταίας πενταετίας, αποβλέποντας στον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής αποζημίωσης και την βελτίωση της θετικής λίστας ως εργαλείου συγκράτησης της δαπάνης.

Περιορισμός αλόγιστης χρήσης

Σύμφωνα με τον Υπουργό, ο έλεγχος θα ενταθεί σε ότι αφορά τον όγκο των νέων ακριβών θεραπειών, προκειμένου να υπάρξει σύγκλιση της κατανάλωσης με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

«Δεν είναι δυνατόν, η χώρα μας να εξακολουθεί να εμφανίζει την υψηλότερη κατά κεφαλή κατανάλωση νέων φαρμάκων με προστασία πατέντου, όπως δεν είναι δυνατό να διατηρούμε την θλιβερή πρώτη θέση στην άσκοπη κατανάλωση αντιβιοτικών» τονίζει ο κ. Κικίλιας.

Το Υπουργείο θα θέσει σε εφαρμογή registries για τις ακριβές θεραπείες και θαα επισπεύσει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση και ένταξη όλων των πρωτοκόλλων στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τα οποία θα έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Μηχανισμοί ελέγχου

Σε επόμενο βήμα το Υπουργείο θα ενδυναμώσει τους μηχανισμούς ελέγχου της συνταγογράφησης, για τον εντοπισμό έγκαιρα και αποτελεσματικά των τυχόν αδικαιολόγητων αποκλίσεων.

Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, στην κατεύθυνση στοχευμένων παρεμβάσεων για τον καλύτερο έλεγχο της δαπάνης.

Ενίσχυση γενόσημων

Τελευταίο αλλά όχι έσχατο θα προωθηθεί  ο σχεδιασμός συστήματος ουσιαστικών κινήτρων για την αύξηση της χρήσης των γενοσήμων και γενικότερα των οικονομικών φαρμάκων, «τα οποία αποτελούν την πρώτη γραμμή θεραπείας ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα χρόνια νοσήματα, ενώ παράλληλα απελευθερώνουν πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση της πραγματικής καινοτομίας» σημειώνει ο κ. Κικίλιας.

Διαβάστε επίσης:  Εξαγγελίες Κικίλια για το Φάρμακο

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός τόνισε ότι στο πλαίσιο σχεδιασμού θα εισέλθει και η ασφαλιστική κάλυψη στους ανασφαλίστους και θα διευρυνθεί και  σε άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, καθώς μέχρι τώρα «οι παρεμβάσεις αυτές έγιναν χωρίς κάποιο σχεδιασμό και, κυρίως, χωρίς ανάλογη πρόβλεψη για αύξηση των ορίων του φαρμακευτικού προϋπολογισμού».

Διαβάστε επίσης:  Τα «θολά» σημεία του σχεδίου νόμου για το φάρμακο

Σύμφωνα με τον κ. Κικίλια,  η συγκεκριμένη παράλειψη «σε συνδυασμό με την αδράνεια στην εφαρμογή και παρακολούθηση των διαθρωτικών μέτρων, την αδυναμία ελέγχου της συνταγογράφησης και της κατανάλωσης, την απαράδεκτη ολιγωρία στην λειτουργία των Επιτροπών Αξιολόγησης και – κυρίως – Διαπραγμάτευσης, έχουν σήμερα οδηγήσει το clawback σε μη βιώσιμα επίπεδα».

Για την διασφάλιση του συστήματος της φαρμακευτικής φροντίδας από μια ενδεχόμενη κατάρρευση, ο Υπουργός προτίθεται να καλέσει τους φορείς της φαρμακευτικής αγοράς σε διάλογο προκειμένου να βρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις.

Ακόμη, ο ίδιος επεσήμανε ότι το Υπουργείο επικεντρώνεται  στον περιορισμό του clawback, αφενός μέσω του εξορθολογισμού και του ελέγχου της συνταγογράφησης και αφετέρου μέσω της σύναψης συμφωνιών ασφαλιστικής αποζημίωσης μετά από διαπραγμάτευση για τις ακριβές θεραπείες που επιβαρύνουν τη δαπάνη.

Επίσης, θα μεριμνήσει για δικαιότερο επιμερισμό του στις φαρμακευτικές εταιρείες, «ώστε καθένας να επιβαρύνεται ανάλογα με την αύξηση της δαπάνης που προκαλεί».

Με στόχο το θετικό πρόσημο της φαρμακευτικής πολιτικής νομοθετείται η δυνατότητα συμψηφισμού του clawback με επενδύσεις σε κλινικές μελέτες, δαπάνες Ε&Α και παραγωγικές δαπάνες.