08.01.2019 Πώς θα διανέμονται από τα φαρμακεία τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους

Πώς θα διανέμονται από τα φαρμακεία τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους

Πηγή:virus.com.gr

Τη δυνατότητα επιλογής του τρόπο προμήθειας των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), θα έχουν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ χάρη στη λειτουργία μίας νέας υπηρεσίας πιστοποίησης του ασφαλισμένου, στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών προσωπικού Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ).

Ο δικαιούχος ασφαλισμένος μέσω της υπηρεσίας θα μπορεί να ορίσει να λαμβάνει τα ΦΥΚ από τα φαρμακεία της γειτονιάς ή να συνεχίσει να τα λαμβάνει όπως μέχρι τώρα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Καλύτερη εξυπηρέτηση

Σε τροχιά εκσυγχρονισμού έχει εισέλθει ο ΕΟΠΥΥ με την προώθηση του ΦΑΥ για την  διευκόλυνση των ασφαλισμένων, καθώς θα έχουν  τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν δαπάνες υπηρεσιών υγείας που έχουν αποζημιωθεί από τον οργανισμό και είναι καταγεγραμμένες στα Πληροφοριακά Συστήματά του.

Συγκεκριμένα, επιδίωξη της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ αποτελεί μέσω του ΦΑΥ να προσφέρονται περισσότερες υπηρεσίες και πληροφορίες.

Από εκεί ο ασφαλισμένος θα μπορεί να  ορίσει ραντεβού για την προμήθεια ΦΥΚ από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, να έχει ηλεκτρονική ενημέρωση για την πορεία αιτήσεων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) για την χορήγηση ΦΥΚ, κ.ά..

Στην κατεύθυνση αυτή οι ασφαλισμένοι ενθαρρύνονται να αποκτήσουν πρόσβαση στον προσωπικό ΦΑΥ, με μια απλή διαδικασία.

Σημειώνεται ότι με την αξιοποίηση του εν λόγω  εργαλείου διευκολύνεται τόσο ο ΕΟΠΥΥ όσο και ο ασφαλισμένος που ενημερώνεται άμεσα για τυχόν χρεώσεις και άλλα.

Για παράδειγμα με την εφαρμογή του ΦΑΥ ο κάθε ασφαλισμένος έχει δυνατότητα «αυτοελέγχου» για τυχόν χρεώσεις για υπηρεσίες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί.

Οδηγίες για την εγγραφή στον ΦΑΥ

Μετά από κάθε συναλλαγή σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕ.ΔΙ.) του ΕΟΠΥΥ, προεγγράφεστε αυτόματα στον προσωπικό σας Φάκελο Ασφάλισης Υγείας.

Κατόπιν, μπορείτε να δημιουργήσετε τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (Κωδικός Χρήστη και Συνθηματικό) από την κεντρική ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ:

(Εγγραφή στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας – https://eservices.eopyy.gov.gr/eApplicationInsPerson) και αυτόματα να συνδεθείτε στον ΦΑΥ: (https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/login.xhtml)

Εναλλακτικά, οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν πρόσφατα επισκεφθεί οποιαδήποτε ΠΕ.ΔΙ., μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή με τους κωδικούς ΤΑΧΙSnet και τα στοιχεία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου τους στην υπηρεσία πιστοποίησης στοιχείων ασφάλισης από την κεντρική ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ: (Εγγραφή στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας – https://eservices.eopyy.gov.gr/eApplicationInsPerson) και λαμβάνουν μοναδικό κωδικό εγγραφής.

Στη συνέχεια, όταν πραγματοποιήσουν επίσκεψη σε οποιοδήποτε ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ή σε ΠΕ.ΔΙ., με την Ταυτότητα ή το Διαβατήριο και τον μοναδικό κωδικό εγγραφής, ενεργοποιούν την υπηρεσία του ΦΑΥ.