05.03.2020 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Φαρμακαποθήκη Απ. Παπανικολόπουλος Α.Ε. ,  παρακολουθώντας τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της υγείας και τα συνεχή φαινόμενα αισχροκέρδειας αισθάνεται την ανάγκη να ενημερώσει ότι δεν θα συμμετέχει με κανέναν τρόπο στην εξαπάτηση-εκμετάλλευση τόσο των συνεργατών - φαρμακοποιών , όσο και των καταναλωτών και θα συνεχίσει να παρέχει μόνο πιστοποιημένα προϊόντα (μάσκες ,απολυμαντικά ,αντισηπτικά κτλ.) των οποίων οι τιμές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν αποσκοπούν σε κανενός είδους οικονομική εκμετάλλευση .