20.07.2016 “Εγχειρίδιο χρήσης” για την παραπομπή διαγνωστικών εξετάσεων – Ποιοι γιατροί μπορούν να παραπέμψουν

“Εγχειρίδιο χρήσης” για την παραπομπή διαγνωστικών εξετάσεων – Ποιοι γιατροί μπορούν να παραπέμψουν

Αυστηρούς κανόνες με τους οποίους θα πρέπει να πραγματοποιείται, από την ερχόμενη Πέμπτη 21 Ιουλίου, η ηλεκτρονική παραπομπή των διαγνωστικών εξετάσεων ορίζει απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, Π. Πολάκη, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Εφεξής, η κάθε εξέταση μπορεί να αναγράφεται σε παραπεμπτικό από συγκεκριμένες ειδικότητες, ενώ σε αρκετές ορίζεται η περιοδικότητα παρακολούθησης, δηλαδή το κάθε πότε μπορούν να επαναλαμβάνονται οι εν λόγω εξετάσεις. Για το τελευταίο, ωστόσο, προβλέπονται εξαιρέσεις, σε περίπτωση που για κάποιους ασθενείς απαιτούνται επιπλέον εξετάσεις. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται μια δεικλίδα ασφαλείας.

Ειδικότερα, στα περαπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων που εκδίδονται από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση ο θεράπων ιατρός, αφού επιλέξει το πεδίο της Διεθνούς Ταξινόμησης της Νόσου (ICD-10), θα πρεπει να επιλέγει ένα από τα νέα πεδία «ΔΙΑΓΝΩΣΗ» και «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» που προστίθενται στην πλαρφόρμα.

“Ακολούθως και με βάση το ICD-10 που επιλέγει ο θεράπων ιατρός ορίζονται συγκεκριμένες διαγνωστικές εξετάσεις για τις οποίες μπορεί να παραπέμψει είτε για διάγνωση είτε για παρακολούθηση τον ασθενή”, όπως αναφέρει η απόφαση.

Βάσει των νέων κανόνων οι εξετάσεις «ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ» “επιτρέπονται μόνο μια φορά το μήνα για το ίδιο ICD-10 και για το ίδιο ΑΜΚΑ, ενώ οι εξετάσεις «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» της νόσου επιτρέπονται για το διάστημα περιοδικότητας που ορίζεται”.

Ο πίνακας που περιλαμβάνει η Απόφαση του κ. Πολάκη “περιλαμβάνει πακέτα εξετάσεων για τη διάγνωση και παρακολούθηση συνήθων καταστάσεων της υγείας και χρονίων νοσημάτων, καθώς και γενική εξέταση ρουτίνας στα πλαίσια ενός περιοδικού προσυμπτωματικού ελέγχου (check-up)”.

Σε ό,τι αφορά εξετάσεις για χρόνια νοσήματα, προβλέπεται η ηλεκτρονική διασύνδεση τους με αναπτυγμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης, “στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ολοκληρωμένων κλινικών πρωτοκόλλων για τη διαχείριση των προβλημάτων υγείας των ασθενών με τα συγκεκριμένα νοσήματα”.

Εξαιρέσεις

Ο θεράπων ιατρός θα έχει, όμως, τη δυνατότητα να παραπέμπει  για εξετάσεις αν τις κρίνει απαραίτητες για την κλινική διερεύνηση του ασθενούς, επιλέγοντας ένα πεδίο με τον προσδιορισμό «ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ», που θα συνοδεύεται από αιτιολογία. Βέβαια, για την αποφυγή κατάχρησης του δικαιώματος των εξαιρέσεων έχει προβλεφθεί μια δεικλίδα ασφαλείας.

” Όταν για έναν γιατρό το ποσοστό επιλογής του πεδίου «ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ» υπερβεί το 15%, θα υπάρχει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα επί της οθόνης πριν από την έκδοση του παραπεμπτικού, ενώ παράλληλα θα ενημερώνεται και ο ΕΟΠΥΥ με την έκδοση του παραπεμπτικού για περαιτέρω διερεύνηση αυτών των εξαιρέσεων”.

Το ποσοστό υπέρβασης υπολογίζεται από το σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων που συνταγογράφησε ο γιατρός στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους (1/1-31/12).

Παράλληλα, στη διαδικασία εντάσσεται και ο όρος “μέσο παραπεμπτικό”, δηλαδή ο μέσος όρος της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για τα παραπεμπτικά της ίδιας ειδικότητας και για το ίδιο ICD-10, ενώ για τον υπολογισμό του ανά ειδικότητα και ICD-10 λαμβάνεται υπόψη το αμέσως προηγούμενο έτος (1/1-31/12).

Η υπέρβαση θα καταγραφεται εφόσον ο ιατρός ξεπερνά το 20% του μέσου παραπεμπτικού.

“Για την υπέρβαση αυτή θα ενημερώνεται τόσο ο ιατρός με ειδικό μήνυμα στην οθόνη του Η/Υ του, όσο και ο ΕΟΠΥΥ”, τονίζεται.

Φ.Ε.Κ. Κανονες Διαγνωστικών

Αξονικές & Μαγνητικές

Για τις κατηγορίες αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών δημιουργούνται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση πακέτα εξετάσεων, που αποζημιώνονται με έκπτωση.

Κανονες Διαγνωστικών Β

Έτσι, όταν ο γιατρός επιλέγει περισσότερες από μία εξετάσεις που ανήκουν σε κάποιο από τα πακέτα, τότε ως εξής:

  • η δεύτερη εξέταση αποζημιώνεται με έκπτωση 50%
  • η τρίτη εξέταση αποζημιώνεται με έκπτωση 75%
  • από την τέταρτη και μετά λαμβάνει έκπτωση 100%.

“Σε κάθε πακέτο εξετάσεων ως πρώτη εξέταση ορίζεται η ακριβότερη, δεύτερη η αμέσως φθηνότερη κ.ο.κ.”, διευκρινίζεται.

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του ασφαλισμένου και αυτή θα ακολουθεί τα ίδια ποσοστά έκπτωσης, δηλαδή για τη δεύτερη εξέταση το ποσοστό συμμετοχής του μειώνεται κατά 50%, για την τρίτη κατά 75% κτλ.

Κανονες Διαγνωστικων Β