27.07.2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 25.7.2016 αναρτήθηκε, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, Διορθωτικό Δελτίο Τιμών.

 

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις  αλλαγές σε σχέση με το δελτίο της 3 6 2016. Στην τελευταία στήλη υπάρχει ένδειξη Α, ή Μ που σημαίνει Αύξηση (Α) ή Μείωση (Μ) σε σχέση με το ισχύον Δελτίο του Φεβρουαρίου 2016

 

Το παρόν Δελτίο ισχύει:

Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές εντός των οποίων λειτουργεί φαρμακείο, από 28-07-2016.

Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από 28-07-2016

Για τα φαρμακεία από 28-07-2016