14.05.2018 Βελτίωση της πρόσβασης σε θεραπείες με χρήση βιοομοειδών

 

 

 

 
Πηγή:iatronet.gr 
 
Τα βιο-ομοειδή αποτελούν σήμερα ουσιαστικό μέρος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Ευρώπη στα θεραπευτικά πρωτόκολλα για τα οποία έχει εγκριθεί η χρήση τους. Είναι προϊόντα που βασίζονται στις βιολογικές ουσίες σε αντίθεση με τα χημικά που γνωρίζουμε από το παρελθόν και βασίζονται σε χημικές ουσίες.

Για το θέμα μίλησε στην απεσταλμένη του iatronet στο Λονδίνο Σοφία Νέτα o Jacek Glinka, Πρόεδρος του φορέα Medicines for Europe.