13.06.2018 Βγήκε η προκήρυξη για τις ΤΟΜΥ!

Βγήκε η προκήρυξη για τις ΤΟΜΥ!

 

Πηγή:virus.com.gr

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την αποτυχημένη προκήρυξη για τη στελέχωση με γιατρούς των νέων δομών που έχουν εισαχθεί με τη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των ΤΟΜΥ, η Αριστοτέλους έβαλε στον αέρα τη νέα προκήρυξη για τις εν λόγω θέσεις.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) και των αποκεντρωμέννων μονάδων τους, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος για  την αναδιάρθρωση της ΠΦΥ, στις περιφέρειες.

Διαβάστε επίσης:  Η νέα ΠΦΥ χρειάζεται άλλους 1000 γιατρούς. Στο ΑΣΕΠ η προκήρυξη

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας 2 ετών, με τη δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος. Αφορά 953 γιαγρούς και συγκεκριμένα 809 Γενικούς Ιατρούς ή Παθολόγους και 144 Παιδιάτρων. Στην προκήρυξη περιλαμβάνεται και Πίνακας Κατανομής Θέσεων (δείτε το συνημμένο).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση από αύριο 13η Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 έως  την 22α Ιουνίου 2018 και ώρα 23:59. Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, αρμόδιο για την ΠΦΥ, Στ. Βαρδαρό δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και δεύτερη προκήρυξη.

Διαβάστε επίσης:  Νέα μοριοδότηση και κριτήρια για πρόσληψη στις ΤοΜΥ

Αρμοδιότητες

Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο ιατρός ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως:

 • να διαγιγνώσκει θέματα υγείας του ατόμου και να εντοπίζει τις πιθανές αιτίες τους,
 • να επιλύει και να χειρίζεται συνήθη προβλήματα υγείας,
 • να συνδιαχειρίζεται τους χρόνιους ασθενείς και τις διαταραχές ψυχικής υγείας,
 • να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας
 • να μεριμνά για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία,
 • να διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής-παρηγορητικής αγωγής και φροντίδας ,
 • να συντείνει στην ψυχοκοινωνική ευεξία στο πλαίσιο των αναγκών του ασθενούς, της οικογένειάς του και του πληθυσμού μιας γεωγραφικά προσδιορισμένης περιοχής,
 • να συμβάλλει στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, στην παραπομπή στα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας,
 • να λαμβάνει, διατηρεί και ανανεώνει το ατομικό ιστορικό υγείας και τις συνήθειες ζωής του ατόμου, που σχετίζονται με αυτήν και να τα καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.)
 • να παραπέμπει σε ιατρούς ειδικοτήτων.

Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, o ιατρός ειδικότητας Παιδιατρικής για τον παιδικό πληθυσμό οφείλει ιδίως:

 • να παρέχει συστηματική, σφαιρική και διαχρονική παρακολούθηση της υγείας παιδιών και εφήβων,
 • να αντιμετωπίζει ασθένειες και να διαχειρίζεται προβλήματα υγείας (έκτακτα, επείγοντα, χρόνια περιστατικά),
 • να υλοποιεί εμβολιασμούς, φυματινοαντιδράσεις και να ελέγχει την εμβολιαστική κάλυψη,
 • να υποστηρίζει τις μητέρες σε θέματα θηλασμού και σίτισης του βρέφους, αλλά και της γενικότερης φροντίδας του,
 • να πραγματοποιεί προληπτικό έλεγχο παιδιών και εφήβων με ανάπτυξη και εφαρμογή καθολικών ανιχνευτικών προγραμμάτων ή επιλεκτικών λόγω παρουσίας επιβαρυντικών παραγόντων στο ιστορικό του παιδιού ή της οικογένειας, με βάση κατευθυντήριες οδηγίες,
 • να ενσωματώνει την αναπτυξιακή παρακολούθηση και την εκτίμηση δυσκολιών/ προβλημάτων συμπεριφοράς,
 • να τηρεί το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, να συμπληρώνει το Δελτίο αυτού και να χορηγεί τις βεβαιώσεις υγείας,
 • να πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις σε νεογέννητα και φροντίδα μη περιπατητικών παιδιών με χρόνιες παθήσεις,
 • να παραπέμπει σε ιατρούς ειδικοτήτων
 • να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και γονείς ιδίως σε θέματα σεξουαλικής υγείας και αντισύλληψης, εξαρτήσεων, διατροφικών διαταραχών και φροντίδα στην οικογένεια με σκοπό την υποστήριξη των γονέων στον γονικό τους ρόλο και την πρόληψη και 6 Υπουργείο Υγείας Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων ψυχικής υγείας, καθώς και σε οικογένειες υψηλού κινδύνου και να εξασφαλίζει την κατάλληλη διασύνδεσή τους με εξειδικευμένα υποστηρικτικά πλαίσια,
 • να υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη της Ομάδας Υγείας και με τοπικές αρχές, σχολεία και άλλους φορείς της κοινότητας. Ο σκοπός και οι στόχοι του κάθε προγράμματος, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας, καθορίζονται με βάση την εκτίμηση αναγκών υγείας της κοινότητας καθώς και τις επιμέρους ανάγκες των συνεργαζόμενων φορέων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΜΥ