12.07.2018 Ανησυχία για το αρσενικό σε παιδικές τροφές

Πηγή:virus.com.gr

Τον υψηλό κίνδυνο έκθεσης σε ανόργανο αρσενικό που διατρέχουν τα βρέφη και τα μικρά παιδιά μέσω των τροφών που καταναλώνουν, επισημαίνουν πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, προκαλώντας ανησυχία σε παιδιάτρους και γονείς.

Το αρσενικό είναι μια καρκινογόνος ουσία που βρίσκεται σε μεγάλη συγκέντρωση στο ρύζι και στα προϊόντα ρυζιού, τα οποία βρίσκονται στο καθημερινό διαιτολόγιο των παιδιών ηλικίας κάτω των 4 ετών.

Το 2015, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε νέα ανώτατα όρια ασφαλείας, τροποποιώντας τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ανόργανου αρσενικού σε τρόφιμα.

Δεδομένων των νέων στοιχείων που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι παιδίατροι ζητούν από τον ΕΟΦ σχετική ενημέρωση, προκειμένου να μπορέσουν με την σειρά τους να ενημερώσουν τους γονείς για τους πιθανούς κινδύνους και τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουν με το ρύζι και τα προϊόντα ρυζιού.

Συγκεκριμένα, η ΕΛΠΑΙΔΑΤΤ, που εκπροσωπεί τους ελυθεροεπαγγελματίες της Αττικής απευθύνει τα εξής ερωτήματα:

1./ Γίνονται και κάθε πότε, από εσάς δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο ρύζι και στα προϊόντα ρυζιού σε σχέση με τα όρια που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το ανόργανο αρσενικό;
2./ Πότε έγινε ο τελευταίος δειγματοληπτικός έλεγχος;
3./ Ποια ήταν τα αποτελέσματα;
4./ Σε ποια προϊόντα έγινε;
5./ Ισχύει σήμερα ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
6./ Αν ισχύει υπάρχουν σήμερα στην Ελληνική αγορά προϊόντα ρυζιού και βρεφικές τροφές ρυζιού τα οποία δεν έχουν συμμορφωθεί με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
7./ Είναι υποχρεωτικό για τις εταιρείες παιδικών τροφών ρυζιού να αναφέρουν στην ετικέτα του προϊόντος τα επίπεδα του περιεχομένου ανόργανου αρσενικού ώστε να το γνωρίζει ο καταναλωτής;
8./ Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά του καταναλωτή και τι πρέπει να αναζητά στα τυποποιημένα προϊόντα ώστε να είναι σίγουρος για την υγεία την δική του και των παιδιών του;
9./ Οτιδήποτε άλλο εσείς πιστεύετε ότι θα βοηθήσει στην ενημέρωση και την διαφύλαξη της υγείας των καταναλωτών, με ιδιαίτερη έμφαση αυτής των βρεφών και των μικρών παιδιών.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ-2015